توقف شوری خاک و افزایش بهره‌وری آن، شعار محوری روز جهانی خاک ۱۴۰۰

چهاردهم آذر مصادف با پنجم دسامبر هر سال، به عنوان روز جهانی خاک نامگذاری شده است و امسال، این مناسبت، با محوریت دو شعار اصلی: «جلوگیری از شوری خاک» و …

توقف شوری خاک و افزایش بهره‌وری آن، شعار محوری روز جهانی خاک ۱۴۰۰ ادامه مطلب