گزارش کامل نشست تخصصی تشکلهای مردم‌نهاد با معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان

در ادامه سلسله نشست‌های تشکل‌های مردم‌نهاد با معاونت‌ها و دفاتر تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست، با پیگیری و تسهیلگری اداره‌کل مشارکتهای مردمی و مسؤولیت‌های اجتماعی سازمان، چهارمین جلسه هم‌اندیشی با …

گزارش کامل نشست تخصصی تشکلهای مردم‌نهاد با معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان ادامه مطلب