ایران در آستانه چالش آبی؛ گفتگوی روزنامه رسالت با اعضاء کارگروه تخصصی آب شبکه ملی

سوء مدیریت، ۳۰۰ شهر را در وضعیت تنش آبی قرار داده است گروه اجتماعیروشن است که عدم سازگاری منابع و مصارف آب، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور است …

ایران در آستانه چالش آبی؛ گفتگوی روزنامه رسالت با اعضاء کارگروه تخصصی آب شبکه ملی ادامه مطلب